Simskola i Hofors

Babysim


Det långsiktiga målet med babysim är att barnet ska bli vattensäkert genom lek och sång. Med vattensäker menas att barnet självständigt ska kunna ta sig ner i vattnet, ta sig upp till ytan och vända tillbaka till kanten. Dykning är ett naturligt moment i babysim, men vi badar alltid på barnens villkor.