Simskola i Hofors

Minisim


Målsättningen med minisim är att barnet ska få vattenvana och kunna ta sig fram i vattnet. Barnet ska självständigt kunna hoppa ner i vattnet, ta sig upp till ytan och vända tillbaka till kanten och klättra upp. De simsätt vi börjar med är crawl och ryggcrawl eftersom de är de lättaste att lära sig för barnen i den här åldern. En vuxen badar med barnet på minisim.