Simskola i Hofors

Simskola


Grunden för att lära sig simma är vattenvana. Barn som är vattenvana kan vara i och under vattnet på ett avslappnat sätt. Det är också viktigt att ha ett utsträckt läge i vattnet, att kunna glida. De simsätt vi börjar med är crawl och ryggcrawl eftersom de är de lättaste att lära sig för barnen i den här åldern. Vi delar inte ut några simmärken i vår verksamhet.